Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.07.2021 14:22

Karta obstarávania #NR-03-21-OŘ-Ja-IROP
Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)

Informácie

ID zákazky
12006
Názov predmetu
Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)
Číslo spisu
NR-03-21-OŘ-Ja-IROP
Číslo z vestníka VO
Z2021-014742
Číslo z vestníka EU
2021/S 084-217856
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
185 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
34121100-2 - Autobusy verejnej dopravy
Doplňujúci CPV
34121400-5 - Autobusy s nízkou podlahou
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2)

Stručný opis

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2).
Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je její nedílnou přílohou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.07.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
29.01.2022

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.