Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:17

Karta obstarávania #EOSA-14/2021-MD-001
Výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov

Informácie

ID zákazky
12066
Názov predmetu
Výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov
Číslo spisu
EOSA-14/2021-MD-001
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
63121000-3 - Skladovanie a uskladňovanie
Doplňujúci CPV
09230000-0 - Ropa (surová)
09134100-8 - Motorová nafta
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len ako „Agentúra“) pripravuje verejné obstarávanie na výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 218/2013 Z. z.“) po skončení aktuálne platných zmlúv o skladovaní ropy alebo ropných výrobkov. Za účelom nastavenia podmienok podporujúcich čestnú hospodársku súťaž Agentúra vyhlasuje tieto prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom získania informácií majúcich vplyv na možnosti skladovateľov zabezpečiť služby udržiavania núdzových zásob ropy alebo ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. v priebehu roka 2025. Cieľom týchto PTK je overiť si reálnosť, objektívnosť a primeranosť požiadaviek na poskytovanie týchto služieb u relevantných hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).

Termíny

Len komunikácia
21.05.2021 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Adresa
Trnavská cesta 486/100
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Miriam Dziak
+421 901713173
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/14877

Dokumenty