Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 19:04

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-022
Výpočtová technika pre Operačné stredisko Mestskej polície Bratislava

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
12157
Názov predmetu
Výpočtová technika pre Operačné stredisko Mestskej polície Bratislava
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-022
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 791,29 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie monitorovacej steny na pracovisku operačného pracoviska a monitorovacieho pracoviska Mestskej polície Bratislava na adrese Saratovská 30, Bratislava.
Podrobná technická špecifikácia je zadefinovaná v prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.05.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Dokumenty