Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 07:13

Karta obstarávania #FAB/1/21
Technológie pre FAB Co. s. r. o.

Informácie

ID zákazky
12159
Názov predmetu
Technológie pre FAB Co. s. r. o.
Číslo spisu VO
FAB/1/21
Číslo z vestníka VO
24739 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 084-214246
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
206 599,00 EUR
Hlavný CPV
42000000-6 - Priemyselné mechanizmy
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie dvoch samostatných technológií, ich inštalácia a zaškolenie obsluhy:
1. časť zákazky: Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum,
2. časť zákazky: Hybridná UV LED tlačiareň s bielou farbou.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.06.2021 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
FAB Co. s. r. o.
Adresa
Poľná 2
Banská Bystrica
97405, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Topoľská
vo@zaadvisory.sk
+421 903373414
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18895

Dokumenty

1. Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
90 609,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42991200-1 - Tlačiarenské stroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

2. Hybridná UV LED tlačiareň s bielou farbou

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
115 990,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42991200-1 - Tlačiarenské stroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy