Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.08.2021 21:39

Karta obstarávania #S.270.2.2021
Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Krupski Młyn – numer rozliczeniowy zadania: 02-14-1.1-08 (zbiornik Krupski Młyn 3). Przetarg nieograniczony. S.270.2.2021

Informácie

ID zákazky
12163
Názov predmetu
Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Krupski Młyn – numer rozliczeniowy zadania: 02-14-1.1-08 (zbiornik Krupski Młyn 3). Przetarg nieograniczony. S.270.2.2021
Číslo spisu
S.270.2.2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 085-218639
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ šablóny
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
780 274,04 PLN
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
45240000-1 - Výstavba vodných diel
45247000-0 - Výstavba priehrad, kanálov, zavlažovacích kanálov a akvaduktov
45247270-3 - Výstavba nádrží
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Dostępna na stronie zamawiającego.
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie/zamowienia_publiczne/index_html

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Termíny

Termin składania ofert
07.06.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.06.2021 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie
Adresa
Strzelecka 6
Zawadzkie
47-120, Poľská republika
Procesný garant
Tomasz Konfederak
tomasz.konfederak@katowice.lasy.gov.pl
+48 508141276
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie/zamowienia_publiczne