Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 08:24

Karta obstarávania #VZMR/SNMZ/III/6/2021
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO

Informácie

ID zákazky
12179
Názov predmetu
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO
Číslo spisu VO
VZMR/SNMZ/III/6/2021
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 577 252,33 Kč
Hlavný CPV
44112400-2 - Strecha
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO

Stručný opis obstarávania

Prohlídku na místě, kterou doporučujeme, je možné dohodnout předem s p. Motlem - tel: 731127780. Veškeré práce musí být ukončeny nejpozději do 31.8.2021.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Poznámka

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
13.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.05.2021 10:05:00
Lehota viazanosti ponuky
31.08.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa nemovitostí města Znojma
Adresa
Pontassievská 14
Znojmo
669 02, Česká republika
Procesný garant
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.