Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.10.2021 17:25

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-023
Vybudovanie monitorovacej steny pre modernizáciu Operačného strediska Mestskej polície Bratislava

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
12232
Názov predmetu
Vybudovanie monitorovacej steny pre modernizáciu Operačného strediska Mestskej polície Bratislava
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 214,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie monitorovacej steny na pracovisku operačného pracoviska a monitorovacieho pracoviska Mestskej polície Bratislava na adrese Saratovská 30, Bratislava. Podrobná technická špecifikácia je zadefinovaná v prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.05.2021 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Dokumenty