Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 10:22

Karta obstarávania #2021-39
Audit obsadenosti pracovných zmien a realizácia časových snímok dňa pracovných pozícií na nepretržitej prevádzke Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO)

Informácie

ID zákazky
12275
Názov predmetu
Audit obsadenosti pracovných zmien a realizácia časových snímok dňa pracovných pozícií na nepretržitej prevádzke Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO)
Číslo spisu
2021-39
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
79212000-3 - Audítorské služby
Doplňujúci CPV
72222000-7 - Strategické prehodnotenie a plánovanie informačných systémov alebo technológie
79414000-9 - Poradenské služby pre riadenie ľudských zdrojov
79420000-4 - Služby súvisiace s riadením
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonať personálny, procesný a organizačný audit zameraný na analýzu procesov obsluhy strojného zariadenia a obslužných činností vykonávaných na pracovných zmenách, analýzu pracovných náplní na pracovných pozíciách, výkonnosť a vyťaženosť zamestnancov a na základe výsledkov analýzy navrhnúť možnosti na zlepšenie personálnej situácie v ZEVO, optimalizáciu organizačnej štruktúry pracovných zmien (pracovných kolektívov) s ohľadom na schválený harmonogram a rozpis pracovných zmien a zefektívnenie automatizácie výrobných procesov s cieľom minimalizácie práce v rizikovom prostredí.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku ako prieskum trhu s možnosťou uzatvorenia zmluvy.

Termíny

Lehota na predkladanie
03.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty