Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.07.2021 14:12

Karta obstarávania #S.270.1.2021
Budowa kancelarii dla leśnictw Rytwiny i Dębie w Nadleśnictwie Zawadzkie wraz z infrastrukturą techniczną. S.270.1.2021

Informácie

ID zákazky
12343
Názov predmetu
Budowa kancelarii dla leśnictw Rytwiny i Dębie w Nadleśnictwie Zawadzkie wraz z infrastrukturą techniczną. S.270.1.2021
Číslo spisu
S.270.1.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00052811/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
369 860,68 PLN
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
45111200-0 - Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45420000-7 - Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
45260000-7 - Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce
45450000-6 - Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
45320000-6 - Izolačné práce
45342000-6 - Montáž oplotenia
45223300-9 - Stavebné práce na stavbe parkovísk
45261210-9 - Pokrývačské práce
45262311-4 - Betonárske práce hrubej stavby
45262310-7 - Železobetonárske práce
45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce
45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
45311100-1 - Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45233220-7 - Práce vrchnej stavby ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Dostępna na stronie postępowania: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie/zamowienia_publiczne

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
01.06.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.06.2021 11:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie
Adresa
Strzelecka 6
Zawadzkie
47-120, Poľská republika
Procesný garant
Tomasz Konfederak
tomasz.konfederak@katowice.lasy.gov.pl
+48 508141276
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie/zamowienia_publiczne