Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 10:46

Karta obstarávania #MAGS OVO 52536/2021
Prípravné trhové konzultácie - Infotabule na stĺpoch verejného osvetlenia

Informácie

ID zákazky
12376
Názov predmetu
Prípravné trhové konzultácie - Infotabule na stĺpoch verejného osvetlenia
Číslo spisu
MAGS OVO 52536/2021
Číslo z vestníka VO
27848 - POS
Číslo z vestníka EU
2021/S 098-256077
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
79341000-6 - Reklamné služby
Doplňujúci CPV
79340000-9 - Reklamné a marketingové služby
30195000-2 - Tabule
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zámerom Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMBA) je realizácia koncesie na zabezpečovanie komplexných služieb v súvislosti s umiestnením infotabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia, vrátane služieb regulácie, evidencie a sprístupnenia informácií o týchto infotabuliach. HMBA je vlastníkom viac ako 33 000 ks stĺpov verejného osvetlenia na území celého mesta. Na predmetných stĺpoch sú umiestené infotabule v odhadovanom počte viac ako 1500 ks, pričom tieto v mnohých prípadoch neobsahujú označenie poskytovateľa služby, čím je výrazne sťažený proces regulácie umiestňovania týchto tabúľ na území mesta.

Termíny

Predkladanie žiadostí o účasť
09.06.2021 17:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.06.2021 17:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexandra Vičanová

Dokumenty