Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:38

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-024
Nákup notebookov, počítačov a tabletov

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
12397
Názov predmetu
Nákup notebookov, počítačov a tabletov
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-024
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
55 444,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup spotrebnej IKT techniky pozostáva:
a) 50 ks Notebookov s príslušenstvom a monitorov,
b) 1 ks Notebook s operačným systémom MacOS alebo ekvivalent,
c) 1ks Stolový počítač s operačným systémom MacOS alebo ekvivalent,,
d) 1 ks tablet s operačným systémom Apple iOS s príslušenstvom alebo ekvivalent.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
31.05.2021 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Dokumenty