Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.01.2020 19:39

Karta obstarávania #R3-3/103/2017
Kompletná obnova strešného plášťa strechy-MONOBLOK UNB Nemocnica akad.L.Dérera

Informácie

ID zákazky
124
Názov predmetu
Kompletná obnova strešného plášťa strechy-MONOBLOK UNB Nemocnica akad.L.Dérera
Číslo spisu VO
R3-3/103/2017
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
61 751,67 EUR
Hlavný CPV
45215130-7 - Stavebné práce na objektoch kliník
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je kompletná obnova strešného plášťa plochej strechy objektu MONOBLOK UNB Nemocnica akad.L.Dérera.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Kompletná obnova strešného plášťa strechy - MONOBLOK UNB Nemocnica akad.L.Dérera
27.07.2017 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty