Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2023 03:48

Karta obstarávania #2021-26
Nákup osobného motorového vozidla

Informácie

ID zákazky
12402
Názov predmetu
Nákup osobného motorového vozidla
Číslo spisu
2021-26
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 000,00 EUR
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie jedného nového osobného motorového vozidla kategórie M1 strednej triedy vrátane príslušenstva a výbavy pre potrebu verejného obstarávateľa podľa zadaných technických parametrov vozidla.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty