Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.12.2021 06:52

Karta obstarávania #18/21
Dodávka elektřiny v letech 2022 a 2023

Informácie

ID zákazky
12425
Názov predmetu
Dodávka elektřiny v letech 2022 a 2023
Číslo spisu
18/21
Číslo z vestníka VO
Z2021-018113
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
227 725 000,00 Kč
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektřiny na roky 2022 a 2023 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Stručný opis

V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě následující části:

Část č. 1 - Dodávka elektřiny v letech 2022 a 2023 pro odběrná místa NN
Předmětem této části zakázky je dodávka elektřiny v letech 2022 a 2023 pro odběrná místa NN. Zadavatel předpokládá dodat 1 102 MWh v součtu odběrných míst NN pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023, bližší vymezení je obsaženo v samotných obchodních podmínkách (vzor smlouvy), jež jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Předmětem zakázky je dodávka elektřiny (činné elektrické energie) pro zákazníka ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 Energetického zákona č. 458/2000 Sb. a s převzetím odpovědnosti za odchylku dodavatelem ve smyslu ustanovení § 18 vyhlášky 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou dále jen „dodávka“.


Část č. 2 - Dodávka elektřiny v letech 2022 a 2023 pro odběrná místa VN
Předmětem této části zakázky je dodávka elektřiny v letech 2022 a 2023 pro odběrná místa VN. Zadavatel předpokládá dodat 125 860 MWh v součtu odběrných míst VN pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023, bližší vymezení je obsaženo v samotných obchodních podmínkách (vzor smlouvy), jež jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Předmětem zakázky je dodávka elektřiny (činné elektrické energie) pro zákazníka ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 Energetického zákona č. 458/2000 Sb. a s převzetím odpovědnosti za odchylku dodavatelem ve smyslu ustanovení § 18 vy¬hlášky 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou dále jen „dodávka“.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
24.06.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.

Dodávka elektřiny v letech 2022 a 2023 pro odběrná místa NN - část č. 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 975 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Dodávka elektřiny v letech 2022 a 2023 pro odběrná místa VN - část č. 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
225 750 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy