Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.08.2022 15:57

Karta obstarávania #77/21
Dodávka zubových spojek ZK 110-3

Informácie

ID zákazky
12455
Názov predmetu
Dodávka zubových spojek ZK 110-3
Číslo spisu
77/21
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka zubových spojek ZK 110-3

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka zubových spojek ZK 110-3 dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
31.05.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty