Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2021 17:19

Karta obstarávania #RGK.GK.7021.1.2021
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna"

Informácie

ID zákazky
12515
Názov predmetu
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna"
Číslo spisu
RGK.GK.7021.1.2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 099-261392
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ šablóny
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
90000000-7 - Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
Doplňujúci CPV
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513100-7 - Likvidácia odpadu z domácností
90514000-3 - Služby na recyklovanie kalu
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Zgodnie z dokumentacją SWZ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
25.06.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.06.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gmina Ciasna
Adresa
Nowa 1a
Ciasna
42-793, Poľská republika
Procesný garant
Karolina Bachryj
k.bachryj@ciasna.pl
+420 343572771
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dokumenty