Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2021 07:56

Karta DNS #4/2021_MM
Služby Call centra

Informácie

ID zákazky
12541
Názov predmetu
Služby Call centra
Číslo spisu VO
4/2021_MM
Číslo z vestníka VO
28239 - WYS
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
98 081,28 EUR
Hlavný CPV
64210000-1 - Telefónne služby a prenos údajov
Doplňujúci CPV
64214200-1 - Služby telefónnych ústrední
64215000-6 - Telefónne služby prostredníctvom IP
64216000-3 - Elektronické správy a informačné služby
64216100-4 - Elektronické správy
64216110-7 - Služby elektronickej výmeny údajov
64216120-0 - Služby elektronickej pošty
64216130-3 - Telexové služby
64216140-6 - Telegrafické služby
64216200-5 - Elektronické informácie
64216210-8 - Informačné služby s pridanou hodnotou
64216300-6 - Teletextové služby
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

V rámci DNS sa predpokladá obstarávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v rámci služieb triedy CPV 64210000-1 Telefónne služby a prenos údajov najmä so zameraním na poskytovanie služieb call centra a súvisiacich služieb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
30.06.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
30.06.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miloslav Matonog
miloslav.matonog@vszp.sk
+421 220824678
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9262

Dokumenty