Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2021 08:26

Karta DNS #SPU-IKT-2
Nákup IKT pre potreby SPU

Informácie

ID zákazky
12595
Názov predmetu
Nákup IKT pre potreby SPU
Číslo spisu VO
SPU-IKT-2
Číslo z vestníka VO
129/2021 pod číslom 28362-MUT dňa 31. 5. 2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 102-266431 zo dňa 28.05.2021
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 345 800,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): počítače, notebooky, príslušenstvo k PC, PC komponenty, tlačiarne a pod.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
29.06.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
29.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Dokumenty