Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:32

Karta zákazky #MAGS OVO 37605/2021
Nákup 50 ks mobilov - opakované zadanie

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
12623
Názov predmetu
Nákup 50 ks mobilov - opakované zadanie
Číslo spisu
MAGS OVO 37605/2021
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 178,30 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32250000-0 - Mobilné telefóny
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup 50 ks mobilných telefónov s minimálnymi technickými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ oproti výzve "Nákup 50 ks mobilov" vypustil z opisu predmetu zákazky požiadavku na senzory.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.06.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.06.2021 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Dokumenty