Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.06.2019 03:03

Karta obstarávania #2018-VS-116
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na roky 2019-2022

Informácie

ID zákazky
1272
Názov predmetu
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na roky 2019-2022
Číslo spisu VO
2018-VS-116
Číslo z vestníka VO
12645 - MSS
Číslo z vestníka EU
2018/S 174-394819
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
2 750 000,00 EUR
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces výrubu stromov, sústreďovanie dreva a manipulácia drevnej hmoty na odvoznom mieste v podmienkach Lesov SR š.p. OZ Žarnovica.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Žarnovica
Adresa
Železničná 13/613
Žarnovica
966 81, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Sitár
jan.sitar@lesy.sk
+421 918334657

Dokumenty