Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.08.2022 16:22

Karta obstarávania #22/21
Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506)

Informácie

ID zákazky
12770
Názov predmetu
Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506)
Číslo spisu
22/21
Číslo z vestníka VO
Z2021-020721
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
585 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
09134220-5 - Naftové palivo (EN 590)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506)

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s dodavateli, kteří budou pro zadavatele zajišťovat dodávky motorové nafty dle ČSN EN 590 + A1 (656506) v letech 2022-2026, a to na základě výzev k podání nabídky (příloha č. 2 - Výzva k podání nabídek rámcové dohody) a následných objednávek, jež budou vycházet z podmínek rámcové dohody.

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v obchodních podmínkách, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Obchodní podmínky současně vymezují technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel předpokládá odběr motorové nafty v následujících objemech:
90 000 l – za 1 týden
390 000 l – za 1 měsíc
4 680 000 l – za 1 rok
23 400 000 l – za 5 let

Rámcová dohoda bude uzavřena na 5 let s maximálním počtem 15 dodavatelů. Nebude-li zadavatel schopen vybrat takový počet dodavatelů z důvodu, že nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplnily požadavky stanovené zákonem či zadavatelem, může zadavatel uzavřít rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili, nebo zadávací řízení zrušit.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
22.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.