Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 23:27

Karta obstarávania #5683
Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3, ZŠ Turnianska 10

Informácie

ID zákazky
12772
Názov predmetu
Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3, ZŠ Turnianska 10
Číslo spisu
5683
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
63 125,60 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3 ZŠ na Turnianskej ulici obnáša tieto stavebné práce:
Búracie práce:
- zárubne, predeľovacie priečky, obklady, dlažby, búranie podláh, búranie stúpacích potrubí vodovodu a kanalizácie, odstránenie starých malieb, demontáž zariaďovacích predmetov, demontáž vykurovacích telies, demontáž svietidiel, demontáž káblových rozvodov, demontáž pôvodných krytov vykurovacích telies,
Nové konštrukcie:
- nové zariaďovacie predmety, vykurovacie telesá, nové stúpacie rozvody vodovodu a kanalizácie, nové dvere, obklady, dlažby, predeľovacie steny k sprchám, nové kryty vykurovacích telies.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
24.06.2021 10:30:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+420 949035351

Dokumenty