Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2021 08:21

Karta obstarávania #S.270.2.2.2021
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy pod nazwą: „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.”

Informácie

ID zákazky
12826
Názov predmetu
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy pod nazwą: „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.”
Číslo spisu VO
S.270.2.2.2021
Druh postupu
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Typ obstarávania
Zamówienie do 130 000 zł
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71520000-9 - Stavebný dozor
Doplňujúci CPV
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis obstarávania

Ogłoszenie zamówienia na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa https://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne/pg_202106100444508437504/index_html

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Ogłoszenie zamówienia na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa https://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne/pg_202106100444508437504/index_html

Termíny

Termin składania ofert
18.06.2021 08:45:00
Plánované otváranie ponúk
18.06.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Prudnik
Adresa
Dąbrowskiego 34
Prudnik
48-200, Poľská republika
Procesný garant
Wojciech Wicherek
wojciech.wicherek@katowice.lasy.gov.pl
+48 668160931
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne/