Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 16:45

Karta obstarávania #5813
Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka

Informácie

ID zákazky
12827
Názov predmetu
Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka
Číslo spisu
5813
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
163 044,21 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45212500-1 - Prestavba kuchyne alebo reštaurácie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Projektová dokumentácia rieši celkovú stavebnú a technologickú modernizáciu kuchynských priestorov a hygienického zariadenia pre personál kuchyne na úrovni súčasnej doby. Projekt rieši všetky profesie stavebnú časť, VZT, ZT, UK, Elektro a požiarnu ochranu. Stavebné úpravy sú navrhnuté v takom rozsahu , aby bolo možné vybaviť priestory moderným kuchynským zariadením a prispôsobiť k tomu súvisiace procesy na zvýšenie kapacity podávaných jedál.

Predmetom verejného obstarávania nie je dodávka technologických zariadení pre kuchyňu. Dodávateľ stavebných prác bude súčinný pri realizácii montáže a dodávok pre zariadenia technológiu kuchyne.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.06.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.06.2021 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ferdinand Hubik
ferdinand.hubik@petrzalka.sk
+421 947487184

Dokumenty