Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2021 09:03

Karta obstarávania #RGK.MB.271.3.2021
„Docieplenie dachu na budynkach mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 w ramach zadania pn Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIS.01.

Informácie

ID zákazky
12832
Názov predmetu
„Docieplenie dachu na budynkach mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 w ramach zadania pn Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIS.01.
Číslo spisu VO
RGK.MB.271.3.2021
Číslo z vestníka VO
2021?BZP00078802/01
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ obstarávania
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis obstarávania

https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/575762/docieplenie_dachu_na_budynkach_mieszkalnych_w_panoszowie_przy_ul

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Docieplenie dachu na budynkach mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23
24.06.2021 12:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gmina Ciasna
Adresa
Nowa 1a
Ciasna
42-793, Poľská republika
Procesný garant
Gabriela Brzezina
g.brzezina@ciasna.pl
+48 343572772
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dokumenty