Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.06.2021 07:03

Karta obstarávania #9339/2021
Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy

Informácie

ID zákazky
12837
Názov predmetu
Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy
Číslo spisu VO
9339/2021
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45214200-2 - Stavebné práce na stavbe budov škôl
Doplňujúci CPV
45000000-7 - Stavebné práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45111000-8 - Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45430000-0 - Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
45440000-3 - Maliarske, natieračské a sklenárske práce
45332400-7 - Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva
44115600-5 - Pohyblivé schody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je modernizace učeben přírodovědy, fyziky, chemie a učeben IT v budově ZŠ J. A. Komenského v Kyjově

Stručný opis obstarávania

Modernizace učeben řeší výměnu stávajících podlah za nové, úpravy elektroinstalace a ostatní související práce. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti k učebně IT 1 v podobě instalace schodišťové zdvíhací plošiny pro handicapované osoby. Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky je součástí projektové dokumentace (příloha č. 3 Výzvy), položkového rozpočtu stavby (příloha č. 4 Výzvy) a návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 1 Výzvy).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
23.06.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
23.08.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Procesný garant
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1

Dokumenty