Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2021 17:37

Karta obstarávania #Nr sprawy 11/2021
"Modernizacja węzła c.o. ul. Rynek 1 w Polkowicach"

Informácie

ID zákazky
12942
Názov predmetu
"Modernizacja węzła c.o. ul. Rynek 1 w Polkowicach"
Číslo spisu
Nr sprawy 11/2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00086214/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
09323000-9 - Mestské vykurovanie
45231000-5 - Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45311100-1 - Elektroinštalačné práce v obytných budovách
45314300-4 - Inštalovanie kabeláže
45315100-9 - Elektrotechnické inštalačné práce
45315600-4 - Inštalovanie nízkeho napätia
45315700-5 - Inštalovanie spínacích staníc
45317000-2 - Iné elektroinštalačné práce
45317100-3 - Elektroinštalačné práce na čerpacích zariadeniach
45317300-5 - Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
45320000-6 - Izolačné práce
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Zgodna z SWZ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
05.07.2021 11:30:00
Plánované otváranie ponúk
05.07.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adresa
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Poľská republika
Procesný garant
Martyna Sulikowska
m.sulikowska@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462951
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty