Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.07.2021 02:12

Karta obstarávania #15/2021/MI
SLA pre eSO1

Informácie

ID zákazky
12973
Názov predmetu
SLA pre eSO1
Číslo spisu
15/2021/MI
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
72212100-0 - Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie
Doplňujúci CPV
72261000-2 - Softvérové podporné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie podporných služieb ktoré pozostávajú z:
- Služby servisnej podpory – Správa a Riešenie incidentov a problémov,
- Zmeny a Rozvoj aplikačného programového vybavenia, vrátane Testovania a Podpory pri implementácii,
- Služby prevádzkovej podpory – Konzultácie, Administrácia, Školenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
28.06.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.06.2021 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Dokumenty