Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.07.2021 02:48

Karta obstarávania #SA.2710.4.2021
„Przebudowa osady leśnej Szabda.” IV

Informácie

ID zákazky
12975
Názov predmetu
„Przebudowa osady leśnej Szabda.” IV
Číslo spisu
SA.2710.4.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00088285/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

zgodna z warunkami SWZ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
07.07.2021 09:30:00
Plánované otváranie ponúk
07.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Brodnica
Adresa
Sądowa 16
Brodnica
87-300, Poľská republika
Procesný garant
Paweł Kowalski
pawel.kowalski2@torun.lasy.gov.pl
+48 564943900
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_brodnica/zamowienia_publiczne

Dokumenty