Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.03.2024 17:22

Karta obstarávania #1536/2021
Dodávka a prevádzkovanie Elektronického monitorovacieho systému vozidiel MHD

Informácie

ID zákazky
12981
Názov predmetu
Dodávka a prevádzkovanie Elektronického monitorovacieho systému vozidiel MHD
Číslo spisu
1536/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
337 404,68 EUR
Hlavný CPV
72314000-9 - Zhromažďovanie a triedenie údajov
Doplňujúci CPV
72330000-2 - Služby na štandardizáciu a klasifikáciu obsahu a dát
64216210-8 - Informačné služby s pridanou hodnotou
64216110-7 - Služby elektronickej výmeny údajov
63712710-3 - Služby na monitorovanie premávky
63712000-3 - Pomocné služby pre cestnú dopravu
31612300-2 - Elektrické signalizačné zariadenia pre motory
32260000-3 - Zariadenie na prenos údajov
38422000-9 - Nástroje na meranie hladiny
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je kompletná dodávka s montážou, správa, údržba a servis Elektronického monitorovacieho systému tak, aby spĺňal všetky technické požiadavky uvedené v Opise predmetu zákazky. Dodávka zariadení je formou služby s financovaním v mesačnej periodicite počas platnosti zmluvy. Predmet zákazky bude realizovaný pre 162 autobusov, s tohto počtu je 97 jedno nádržových a 65 dvoj nádržových autobusov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.07.2021 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivana Gaľa
ivana.gala@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty