Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:02

Karta obstarávania #Nr sprawy 10/2021
„Wykonanie koncepcji wraz z montażem i uruchomieniem systemu nadzoru i zdalnego sterowania sieci wodno-kanalizacyjnej ”

Informácie

ID zákazky
13078
Názov predmetu
„Wykonanie koncepcji wraz z montażem i uruchomieniem systemu nadzoru i zdalnego sterowania sieci wodno-kanalizacyjnej ”
Číslo spisu
Nr sprawy 10/2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00095503/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
51300000-5 - Inštalácia komunikačných zariadení
Doplňujúci CPV
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
32260000-3 - Zariadenie na prenos údajov
32420000-3 - Sieťové zariadenia
32441300-9 - Telematické systémy
32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
38344000-8 - Zariadenia na monitorovanie znečistenia
38410000-2 - Meracie nástroje
38420000-5 - Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov
38421110-6 - Prietokomery
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
48514000-4 - Softvérový balík pre vzdialený prístup
48822000-6 - Počítačové servery
48900000-7 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
50330000-7 - Údržba telekomunikačných zariadení
50410000-2 - Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Zgodna z SWZ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
16.07.2021 10:30:00
Plánované otváranie ponúk
16.07.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adresa
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Poľská republika
Procesný garant
Wioletta Czekajło
w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462911
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty