Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 15:30

Karta obstarávania #2/2021
PTK - Potraviny pre školské jedálne 2021-2023

Informácie

ID zákazky
13132
Názov predmetu
PTK - Potraviny pre školské jedálne 2021-2023
Číslo spisu
2/2021
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prípravné trhové konzultácie.

Predmetom chystanej zákazky je výber dodávateľa potravín (ďalej „dodávateľ“ alebo „predávajúci“) resp. dodávateľov potravín pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa, a to konkrétne jedálne materských škôl

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na pripomienky
09.07.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Miroslav Cák
office@agmpartners.sk
+421 940999690

Dokumenty

Template

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
32250000-0 - Mobilné telefóny
Doplňujúci CPV
31712111-1 - Telefónne karty
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Template

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
32250000-0 - Mobilné telefóny
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody