Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.09.2021 10:52

Karta obstarávania #NR-55-21-PŘ-Če
Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění

Informácie

ID zákazky
13188
Názov predmetu
Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění
Číslo spisu
NR-55-21-PŘ-Če
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění

Stručný opis

Předmětem této zakázky je realizace díla pod názvem „Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění“, v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je součástí Zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy o dílo a jejích přílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
30.07.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
29.10.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.