Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.08.2022 00:30

Karta obstarávania #8/2021
Inovácia výrobných postupov v spoločnosti Interkov Group, s.r.o.- CNC Hydraulický ohraňovací lis

Informácie

ID zákazky
13231
Názov predmetu
Inovácia výrobných postupov v spoločnosti Interkov Group, s.r.o.- CNC Hydraulický ohraňovací lis
Číslo spisu
8/2021
Číslo z vestníka VO
32417 - MST, Vestník č. 159/2021 - 13.07.2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 132-350299
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
94 666,67 EUR
Hlavný CPV
42612000-9 - Obrábacie centrá (strediská)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je CNC Hydraulický ohraňovací lis v zmysle špecifikácií, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.08.2021 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
INTERKOV GROUP, s.r.o.
Adresa
Krivianska 1263
Lipany
082 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032

Dokumenty