Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:48

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-027
Výpočtová technika pre administratívne potreby Mestskej polície Bratislava

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
13252
Názov predmetu
Výpočtová technika pre administratívne potreby Mestskej polície Bratislava
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-027
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 069,13 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre administratívne potreby Mestskej polície Bratislava.
Bližšia technická špecifikácia a podmienky sú uvedené v prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
29.07.2021 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Dokumenty