Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.08.2021 18:59

Karta DNS #OCOZ RUK 2163/2021
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Informácie

ID zákazky
13349
Názov predmetu
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Číslo spisu
OCOZ RUK 2163/2021
Číslo z vestníka VO
32469 - WYT
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
100 245,00 EUR
Hlavný CPV
31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
Doplňujúci CPV
39715100-8 - Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov, vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, maliarskeho a stavebného materiálu bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
10.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Patrícia Blažeková
patricia.blazekova@rec.uniba.sk
+421 290109670
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Elektroinštalačný materiál, svietidlá a svetelné zdroje

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
Doplňujúci CPV
31100000-7 - Elektromotory, generátory a transformátory
31300000-9 - Izolované drôty alebo káble
31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a batérie
31200000-8 - Rozvod elektriny a regulačné prístroje
31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje
31700000-3 - Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby
32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
44300000-3 - Káble, drôty a súvisiace výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vodoinštalačný, kurenársky a sanitárny materiál

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
39715100-8 - Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače
Doplňujúci CPV
39300000-5 - Rôzne zariadenia
42100000-0 - Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily
42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
44400000-4 - Rôzne montované výrobky a súvisiace diely
44500000-5 - Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny
44600000-6 - Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Maliarsky materiál

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia
Doplňujúci CPV
37800000-6 - Potreby pre umeleckých remeselníkov a maliarov
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
44820000-4 - Laky
44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Stavebný materiál

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
Doplňujúci CPV
44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy