Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.10.2021 10:22

Karta obstarávania #MK/A/2021/17059
Samostatná web stránka projektu ,,Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)"

Informácie

ID zákazky
13443
Názov predmetu
Samostatná web stránka projektu ,,Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)"
Číslo spisu
MK/A/2021/17059
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 289,20 EUR
Hlavný CPV
72413000-8 - Návrh webových (www) sídiel
Doplňujúci CPV
48224000-4 - Softvérový balík na editáciu webových stránok
72212224-5 - Služby na vývoj softvéru pre editovanie webových stránok
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Vyhotovenie reprezentatívnej, atraktívnej a pútavej webovej stránky projektu „Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)“, kód projektu ACC02P05, realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Cena za stránku musí byť konečná a musí zahŕňať: logo, architektúru, dizajn, licenciu, redakčný systém, bannery a pod..

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Projekt je financovaný z programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viera Galvanková
viera.galvankova@kosice.sk
+421 0556419185

Dokumenty