Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2021 18:26

Karta obstarávania #S.270.3.2021
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie. S.270.3.2021

Informácie

ID zákazky
13444
Názov predmetu
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie. S.270.3.2021
Číslo spisu
S.270.3.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00115534/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
975 625,00 PLN
Hlavný CPV
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Dostępna na stronie postępowania: https://www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl
oraz na platformie JOSEPHINE w zakładce "dokumenty"

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
30.07.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.07.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie
Adresa
Strzelecka 6
Zawadzkie
47-120, Poľská republika
Procesný garant
Tomasz Konfederak
tomasz.konfederak@katowice.lasy.gov.pl
+48 508141276
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl/

Dokumenty