Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.10.2021 10:32

Karta obstarávania #MK/E/2021/07345
Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice

Informácie

ID zákazky
13471
Názov predmetu
Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice
Číslo spisu
MK/E/2021/07345
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
28 333,33 EUR
Hlavný CPV
35811200-4 - Policajné uniformy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Bude uplatnená objednávka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.07.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant

karol.urban@kosice.sk
+421 918937381

Dokumenty