Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:17

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-030
Nákup notebookov, mobilných telefónov a tabletov

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
13661
Názov predmetu
Nákup notebookov, mobilných telefónov a tabletov
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-030
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 365,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup spotrebnej IKT techniky, ktorá pozostáva z:

- 2 ks notebook s operačným systémom MacOS alebo ekvivalent,
- 2 ks mobilných telefónov s operačným systémom Android alebo ekvivalent,
- 2 ks tabletov s operačným systémom Apple iOS alebo ekvivalent,
- 6 ks tabletov s operačným systémom Android alebo ekvivalent.

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 Súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.08.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexandra Vičanová

Dokumenty