Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:37

Karta obstarávania #J/2/IT/2017
DataCore Upgrade sw licencia a podpora na 12 mesiacov

Informácie

ID zákazky
137
Názov predmetu
DataCore Upgrade sw licencia a podpora na 12 mesiacov
Číslo spisu VO
J/2/IT/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 700.00 EUR
Hlavný CPV
48626000-2 - Softvérový balík na klastrovanie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Upgrade riadiaceho softvéru existujúceho diskového poľa v dvoch datacentrách o 2x 14TB (o efektívnu čistú kapacitu cca 2x10TB) + 12mesačná podpora

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
11.08.2017 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Stanislav Priščák
spriscak@vusch.sk
+421 557891690

Dokumenty