Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.09.2021 22:03

Karta obstarávania #S.270.3.2021
Roboty remontowe dróg leśnych i dojazdów przeciwpożarowych

Informácie

ID zákazky
13712
Názov predmetu
Roboty remontowe dróg leśnych i dojazdów przeciwpożarowych
Číslo spisu
S.270.3.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00132882/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Stavebné práce
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Doplňujúci CPV
45112100-6 - Práce pri hĺbení drenáží
VO sa delí na časti
Áno
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Dostępna na stronie : https://rybnik.katowice.lasy.gov.pl/

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

składanie ofert
13.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.08.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
Adresa
Kościuszki 36
Rybnik
44-200, Poľská republika
Procesný garant
Katarzyna Szendzielorz
k.szendzielorz@katowice.lasy.gov.pl
+48 731968629
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rybnik

cz. 1 "Roboty remontowe dróg leśnych i dojazdów przeciwpożarowych na terenie leśnictw Wodzisław i Chwałęcice”,

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Część nr 2 zamówienia: "Roboty remontowe dróg leśnych i dojazdów przeciwpożarowych na terenie leśnictwa Ornontowice i Kłokocin”

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Część nr 3 zamówienia: "Roboty remontowe dróg leśnych na terenie leśnictwa Syrynia”

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy