Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 13:58

Karta obstarávania #MAGS OVO 59961/2021
Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača

Informácie

ID zákazky
13847
Názov predmetu
Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača
Číslo spisu
MAGS OVO 59961/2021
Číslo z vestníka VO
41782 - MNA
Číslo z vestníka EU
2021/S 164-431605
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
267 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Účelom súťaže je tiež nájsť partnera, s ktorým bude Mestská časť Bratislava-Rača spolupracovať na projekte.

Poznámka

Súťaž návrhov je realizovaná na základe zmluvy o spolupráci pri organizovaní súťaže návrhov, ktorej účelom je poskytovanie odbornej, organizačnej a technickej pomoci zo strany Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy pre MČ Rača pri organizovaní súťaže návrhov v projekte "KS Žarnovická".

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.11.2021 17:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexandra Vičanová

Dokumenty