Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:38

Karta obstarávania #34260/2017
Pranie posteľnej bielizne pre materské školy

Informácie

ID zákazky
140
Názov predmetu
Pranie posteľnej bielizne pre materské školy
Číslo spisu VO
34260/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 333.33 EUR
Hlavný CPV
98310000-9 - Pranie a chemické čistenie
Doplňujúci CPV
98311000-6 - Zber bielizne
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je pranie posteľnej bielizne pre 1191 detí materských škôl bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trnava, vrátane rozvozu v cykle jedenkrát do mesiaca pre každú materskú školu.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
23.08.2017 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 333236129

Dokumenty