Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.12.2022 05:37

Karta zákazky #119/2020
Výzva č. 3 „Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček)“

Komunikácia