Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 20:12

Karta obstarávania #96/2021
Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu

Informácie

ID zákazky
14050
Názov predmetu
Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
Číslo spisu
96/2021
Číslo z vestníka VO
42617 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
100 000,00 EUR
Hlavný CPV
34144511-3 - Vozidlá na odvoz smetí
Doplňujúci CPV
34144510-6 - Vozidlá na smeti
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO) s príslušenstvom bez obsluhy v počte 4 ks

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
16.09.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

Prenájom dvojnápravových vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
48 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34144511-3 - Vozidlá na odvoz smetí
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Prenájom trojnápravových vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
51 600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34144511-3 - Vozidlá na odvoz smetí
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy