Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:29

Karta obstarávania #MK/A/2021/18564
Realizácia školského programu “Školské ovocie a zelenina“

Informácie

ID zákazky
14078
Názov predmetu
Realizácia školského programu “Školské ovocie a zelenina“
Číslo spisu
MK/A/2021/18564
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
8 147,22 EUR
Hlavný CPV
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Doplňujúci CPV
15320000-7 - Ovocné a zeleninové šťavy
15332270-7 - Ovocné pyré
15332410-1 - Sušené ovocie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich a sprievodné vzdelávacie opatrenia v rámci Školského programu “Školské ovocie a zelenina“. Ovocie a zelenina sú uvedené v zozname druhov ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v prílohe č. 2 Nariadenia vlády č. 200/2019 Z. z.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.09.2021 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Dokumenty