Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 14:43

Karta DNS #DNS1 - CH
Chemikálie a chemické výrobky

Informácie

ID zákazky
14161
Názov predmetu
Chemikálie a chemické výrobky
Číslo spisu
DNS1 - CH
Číslo z vestníka EU
2021/S 167-437291 z 30.08.2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 630 424,00 EUR
Hlavný CPV
24000000-4 - Chemické výrobky
Doplňujúci CPV
24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie
24950000-8 - Špecializované chemické výrobky
24960000-1 - Rôzne chemické výrobky
33694000-1 - Diagnostické činidlá
33696500-0 - Laboratórne činidlá
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): chemikálie a chemické výrobky určené do laboratórií ako kity, protilátky a laboratórne činidlá.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
27.09.2021 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
27.09.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národný ústav reumatických chorôb
Adresa
Nábr. I. Krasku 4
Piešťany
92112, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@nurch.sk
+421 908283860

Dokumenty