Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 16:08

Karta DNS #DNS2 - LSM
Laboratórny spotrebný materiál

Informácie

ID zákazky
14162
Názov predmetu
Laboratórny spotrebný materiál
Číslo spisu
DNS2 - LSM
Číslo z vestníka EU
2021/S 167-437288 z 30.08.2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
759 342,00 EUR
Hlavný CPV
33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar
Doplňujúci CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): laboratórny spotrebný materiál ako rôzne druhy pipiet, kadičiek, skúmaviek, mikroskopických skiel, kultivačných fliaš a pod.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
27.09.2021 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
27.09.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národný ústav reumatických chorôb
Adresa
Nábr. I. Krasku 4
Piešťany
92112, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@nurch.sk
+421 908283860

Dokumenty