Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.06.2023 15:52

Karta obstarávania #042/2021/VO-§117
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V

Komunikácia